TypeModelSpec.
CNC Milling
CNC M-1KAFO SV-10001020 * 520 * 640 MM. 8000 rpm
CNC M-2WELEAQ12651200 * 650 * 610 MM. 12000 rpm
CNC M-3WELE AA16801600 * 800 * 800 MM. 6000 rpm
CNC M-4Hartford HAS-3233000 * 2200 * 1000 MM. 6000 rpm
CNC M-5Lits Hitech CV-16001600 * 900 * 800 MM. 6000 rpm
CNC M-6Hartford PRO-21502060 * 1560 * 980 MM. 6000 rpm
Gundrilling
GD M-1Ascender TG-15001500 * 800 * 1650 MM. DIA 3-40MM.
Table 1700 * 1000
CNC Lathe
CNC L-1Haas TL-1Ø 250 * 800 MM.
Lathe Machine
L-1MoriseikiØ 400 * 1200 MM.
L-2MoriseikiØ 400 * 1200 MM.
L-3MoriseikiØ 700 * 2000 MM.
L-4Howa StrongØ 700 * 2000 MM.
L-5YamØ 400 * 900 MM.
L-6YamØ 400 * 900 MM.
L-7HubukokiØ 700 * 1800 MM.
L-8Fukumo.IronworksØ 1400 * 1800 MM.
Milling Machine
M-1Manford400 * 800 * 600 MM.
M-2Standard450 * 800 * 600 MM.
M-3Spintop450 * 800 * 600 MM.
Surface Grinding Machine
SG-1TaiwanTable Size 500 * 1000 MM.
SG-2TaiwanTable Size 200 * 250 MM.
Cylindrical Grinding Machine
CG-1ToyodaØ 600 * 1000 MM.
CG-2TaiwanØ 200 * 500 MM.
Internal Grinding Machine
IG-1TaiwanØ 300 * 300 MM.
IG-2TaiwanØ 100 * 120 MM.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน CNC MOLD DIE/ เจาะรู GUNDRILL/ รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกชนิด